Overdekte markt in de stijgers

De restauratie van de overdekte markt komt weer in een nieuwe fase. Vorig jaar werd het gebouw horizontaal gestabiliseerd met windverbanden als voorbereiding op de werken. Intussen legt de aannemer de laatste hand aan de bouw van een stelling. Na het bouwverlof zullen dan de échte renovatiewerken starten, beginnende met het centrale gedeelte van de achtergevel, inclusief beglazing. De werken van fase 2 zullen vermoedelijk rond februari volgend jaar afgerond zijn...

De kostprijs van 'fase 2' is geraamd op 928.764,57€ (excl. BTW). Onze N.V. financiert hiervan 35%. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest schiet ter hulp voor de resterende 65%. Daarna schuiven we de stellingen op en zullen andere delen van de markthal onder handen genomen worden. Het zal dus nog allemaal zijn tijd vergen... maar één zaak staat vast: na de werken is de overdekte markt hersteld in al haar glorie! GROUP MONUMENT is aangesteld als aannemer. Group Monument is de belangrijkste Belgische bouwonderneming voor het restaureren van bouwwerken met kunsthistorische waarde. Het hele renovatieproject staat onder leiding van architect Tars Stevens.