Rituele slachtingen

Om onvolledige of totaal onjuiste geruchten de kop in te drukken, geven wij hierbij een belangrijke toelichting bij de rituele slachtingen die worden uitgevoerd in ons slachthuis hier te Anderlecht. Dit bericht is bestemd voor de Joodse gemeenschap en de Moslimgemeenschap, en voor al wie geïnteresseerd zou kunnen zijn in de rituele slachtingen te Anderlecht. Het verbod op ritueel slachten zonder verdoving is momenteel enkel in Vlaanderen van kracht en, vanaf september 2019, ook in Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in dit verband nog geen enkele politieke beslissing genomen. Tot op vandaag worden de dieren in Anderlecht dus op twee manieren geslacht : (lees meer)...

1. Rituele slachting (halal & kosher) zonder enige vorm van verdoving (schapen, kalveren, runderen en kleine geiten) dewelke uitsluitend bestemd zijn voor de slagerijen en hun klanten gevestigd in Brussel en omstreken, en waar vraag is naar vlees met Halal of Kosher herkomst

2. Traditionele slachting (dus niet halal noch Kosher) met verdoving (schapen, kalveren, runderen, kleine én grote geiten) op vraag van vleesgroothandels die leveren aan Belgische beenhouwerijen waar dus geen vlees van Halal of Kosher herkomst vereist is.

Enkel voor grote, zware geiten wordt een uitzondering gemaakt, omwille van dierenwelzijn, en wordt wel voorafgaandelijk een verdoving toegepast.

Het slachthuis van Anderlecht is geen industriëel slachthuis en wil zich enkel inschakelen in de korte voedselketen om de lokale markt te kunnen bevoorraden. Uitvoer naar het buitenland is dus niet aan ons besteed ! Dit vergemakkelijkt de controle. Daarnaast doen wij al het nodige om ervoor te zorgen dat het vlees dat op uw bord belandt, helemaal beantwoordt aan de verwachtingen en niets anders !

Daarentegen staat het u altijd vrij als consument om bij uw beenhouwer of zijn leverancier te vragen naar de herkomst en naar de kwaliteit van de vleesproducten die je consumeert of koopt.

Voor een meer gedetailleerde omschrijving van onze slachtlijnen, nodigen wij u uit om volgende pagina te bezoeken www.abattoir.be.