Gewestelijk mobiliteitsplan wordt bijgestuurd, testfase reeds deze maand in uitvoering

Op zondag 19 juni jl. brachten Burgemeester Fabrice Cumps en 2e Schepen van Mobiliteit Susanne Müller-Hübsch tijdens een bezoek aan de markt heuglijk nieuws. Met een aantal van onze opmerkingen betreffende het nieuwe mobiliteitsplan voor de wijk Kuregem werd wel degelijk rekening gehouden. Zo zal de Jules Ruhlstraat, het straatje tussen Ropsy Chaudronstraat en Nijverheidskaai, ook in de toekomst open blijven voor tweerichtingsverkeer, wat goed nieuws is voor onze huurders, marktkramers en bezoekers. Anderzijds zal het éénrichtingsverkeer in de Ropsy Chaudronstraat pas ingesteld worden eens voorbij onze hoofdinkom. Wie er de site verlaat, zal dus nog altijd naar links kunnen afdraaien richting Ninoofsesteenweg. Hierdoor kan vermeden worden dat vrachtwagens onnodig in kleinere, druk bewoonde straten doorrijden. Vanaf maandag 4 juli zullen er al aanpassingen zichtbaar worden in de straten!

Kuregem werd weerhouden als één van de Brusselse wijken die deel zouden uitmaken van het project GOOD MOVE. Men wil minder verkeer in de straten van deze wijken, veiliger omstandigheden voor zwakke weggebruikers, meer publieke ruimte creëren en, vooral, minder doorgaand verkeer van en naar het centrum van Brussel doorheen deze wijk. Dit dossier deed al heel wat stof opwaaien en niet alle reacties waren even positief. Verandering op til brengen is nooit gemakkelijk. Ook Abattoir en zijn handelaars en marktkramers tekenden verzet aan bij enkele drastische wijzigingen. Aanpassingen waarvan we terecht overtuigd waren dat deze de mobiliteit niet ten goede zouden komen en het logistiek verkeer met grote vrachtwagens onnodig door druk bewoonde straten zou sturen, wat nu niet het geval is.

De gemeente Anderlecht zal samen met de diensten van het Brusselse Gewest een testopstelling doen om de eerste wijzigingen uit te voeren. Gedurende de eerste 2 weken van juli zullen al heel wat aanpassingen zichtbaar zijn in de Kuregemse straten. 

De Ropsy Chaudronstraat zal je dus niet meer kunnen nemen komende vanuit het centrum van de stad of vanuit de Clemenceaulaan. De enige weg naar onze site is via de Bergensesteenweg en de materiaalstraat richting Nijverheidskaai 168. In een volgend stadium zal er ook in de Birminghamstraat éénrichtingsverkeer gehanteerd worden. Dus best hiermee rekening houden als je met de auto naar onze site rijdt. Voor meer details over het nieuwe mobiliteitsplan, klik je hier.

Op 16 augustus 2022 wordt ook een nieuw circulatieschema ingevoerd in de Vijfhoek, het stadscentrum van Brussel. Meer info hierover vind je op deze website. Dit nieuw circulatieplan kan ook gevolgen hebben in de toekomst voor uw bezoek aan Abattoir, dus neem er toch best even kennis van !