Boeremet | Standplaats aanvraag

Om als handelaar een standplaats te bekomen op de Boeremet, dient u onderstaand formulier in te vullen. Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met Stephanie Leskens op het nummer 0475/79 92 20 of per e-mail.

Elke handelaar dient zich in regel te stellen met alle wettelijke verplichtingen als ambulante handelaar.

Handelaar informatie
Adres
Contact
Marktinformatie

Op de markt van donderdag

Door te klikken op indienen verklaart u zich akkoord met onze privacy policy

Ondergetekende verklaart het marktreglement te aanvaarden en zich te beperken tot de verkoop van goederen hierboven aangeduid.

Handtekening

Beeld-CAPTCHA
Voeg de karakters in zoals in het scherm