Privacy Policy

Abattoir NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u ons een mailtje sturen op info@abattoir.be

Verwerkingsdoeleinden
Abattoir NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van de website en klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen huurcontracten, reservaties van de locatie, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit) en het verzenden van versturen van nieuwsbrieven.
Onze terreinen zijn voorzien van bewakingscamera’s, die zorgen voor een verhoging van de veiligheid, daarnaast zijn er aan de in -en uitritten van het parkeerterrein ANPR camera’s geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat u na betaling direct de parking kan verlaten.
Ook kunnen bezoekers bij het bezoeken van onze terreinen gefilmd of gefotografeerd worden in kader van promotie activiteiten. De beelden worden gebruikt op onze website, voor social media posts en voor het gebruik van marketingmateriaal.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
(a) toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, voor de reservaties, huurcontracten
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de facturatie
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, voor onze marketingactiviteiten
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Abattoir NV geeft geen persoonsgegevens aan derden, ze worden enkel door onszelf verwerkt. 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang ze commercieel relevant zijn voor ons.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Klacht
U heeft steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ) indien u van mening bent dat wij uw rechten niet hebben gerespecteerd.

Cookies
Onze site gebruikt enkel functionele cookies (keuze van de taal) en de trackingcookie van google analytics die anoniem gegevens verzameld over ons website gebruik, de bezochte pagina’s en de tijd dat bezoekers op de pagina’s vertoeven.

Gegevensverantwoordelijke

Abattoir NV
Ropsy Chaudronstraat 24
B-1070 Anderlecht

Tel : +32 (0)2 521 54 19

Email
Web: www.abattoir.be

BTW BE 0425.276.704