Deel van de Abattoir-site wordt overheidsprogramma

Er beweegt één en ander op de site van Abattoir. In een persbericht dat vandaag de wereld werd ingestuurd, geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dat er werd ingestemd om op een deel van de Abattoir-site een overheidsprogramma te ontwikkelen. Het Gewest gaat aan de kant van het kanaal publieke woningen bouwen. Er is een akkoord tot stand gekomen tussen de gemeente Anderlecht, Abattoir nv en het Gewest in verband met onze erfpachtovereenkomst. Het Gewest zal zich blijven inspannen om onze projecten te ondersteunen en ook de renovatie van de geklasseerde markthal mee helpen financieren. Lees meer...

15% van de site is volle eigendom van Abattoir nv. Dit betreft ondermeer de grond waarop de FOODMET gebouwd werd. De overige 85% van de site is naakte eigendom van de gemeente Anderlecht. Daarop heeft Abattoir een erfpacht tot in 2050. In het kader van de bouw van de MANUFAKTURE wordt er al lang onderhandeld in het kader van een aankoop of een verlenging van de erfpacht. Deze erfpacht zal nu overgenomen worden door het Brussels Gewest en verlengd worden tot in 2088. Dat is goed nieuws voor de realisatie van de MANUFAKTURE en voor de verdere organisatie van de markten en van het slachthuis.In bijlage voegen wij het persbericht toe dat vandaag door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdeeld werd.

Hieronder vind je het volledige persbericht dat vandaag door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd verspreid :

 

Akkoord over overheidsprogramma voor de ontwikkeling van de slachthuissite in Anderlecht

Brussel, 29 maart 2022

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Pascal Smet principieel ingestemd om op een deel van de slachthuissite in Anderlecht een overheidsprogramma te ontwikkelen.Met dit principeakkoord heeft de regering duidelijk gemaakt welke ambities zij voor de slachthuissite in Anderlecht voor ogen heeft. De site is de laatste jaren bezig aan een heuse gedaanteverandering mede door behulp van EFRO-middelen en door het toedoen van de nv Abattoir. Zo maken de Foodmet en de bijhorende stadsboerderij inmiddels al deel uit van het landschap. Binnenkort komt daar nog het project Manufakture bij en is het de bedoeling om op het dak op termijn een openluchtzwembad aan te leggen.De slachthuissite neemt omwille van haar verleden, ligging en grootte een belangrijke plek in in het Gewest. De site, heeft maar liefst een oppervlakte van 8 ha en is tevens strategisch goed gelegen, want ze bevindt zich vlakbij twee metrostations, het kanaal en niet ver van het Zuidstation. De nv Abattoir blijft eigenaar van een deel van de site, waarop onder meer de Foodmet is gelegen. Momenteel is de gemeente Anderlecht nog eigenaar van het andere deel van de site, maar zij zal haar terrein binnenkort overdragen aan het Brussels Gewest. De nv Aattoir verlengt haar erfpacht tot 2088 op een groot deel van de gewestelijke eigendom, maar zal afstand doen van een strook gelegen langs het kanaal zodat deze in volle eigendom komt van het gewest.

Het is aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) om de uitvoering en de verdere ontwikkeling van het terrein op zich nemen. De bedoeling is om deze plaats open te stellen en toegankelijker te maken voor de Brusselaars en haar een stedelijkere invulling te geven door er openbare woningen te bouwen, met respect voor de economische ontwikkelingen die de Abattoir er al gerealiseerd heeft en nog zal realiseren.

Sinds de goedkeuring van stadsvernieuwingscontract nr. 3 voor het gebied “rond het Weststation” werkte de overheid een gidsplan uit om deze site en dan vooral de openbare ruimten die er zich bevinden, te structureren. Daarvoor werd uitgegaan van het masterplan “de buik van Brussel”, dat op initiatief van de nv Abattoir werd uitgewerkt. Die plannen vormen de basis voor de studies die de MSI in opdracht van het Gewest, momenteel uitvoert om het programma voor de ontwikkeling van de site nader te bepalen.

Doordat de gewestelijke overheid, via de MSI, het grondbeheer van deze strategische locatie sterker in handen krijgt, zal zij er werk kunnen maken van de doelstellingen die zij nastreeft, namelijk huisvesting creëren, voorzieningen tot stand brengen, stedelijke productieactiviteiten behouden, stadsvernieuwing bevorderen, de toegankelijkheid voor zachte weggebruikers waarborgen en de milieu- en klimaatdoelstellingen verwezenlijken. Daarnaast zal het Brussels Gewest een aanzienlijke bijdrage leveren voor het renovatieproject van de Centrale Hal, een uitzonderlijk stuk industrieel erfgoed. De nv Abattoir blijft hiervan de erfpachthouder.

“Ik ben zeer blij met de beslissing die de regering voor deze centraal gelegen site genomen heeft. Het Gewest brengt zichzelf in de positie om een ambitieus programma op te zetten, dat bovendien zal helpen om de doelstellingen van het Kanaalplan en het Beeldkwaliteitsplan (BKP) waar te maken en ook de sociaal-economische dynamiek die de nv Abattoir op de site op gang heeft gebracht, te versterken,” aldus minister-president Rudi Vervoort.

“We bepalen vandaag de stad van morgen en het is duidelijk dat hierbij de levenskwaliteit van álle Brusselaars centraal staat. De slachthuissite wordt een toekomstgerichte en een gemengde stadwijk, waar het goed zal zijn om te wonen, te werken, te leren en te ontspannen. Dat bewijzen we door in te zetten op kwalitatieve en betaalbare woningen én op hoogwaardige voorzieningen, zoals een openluchtzwembad met een schitterend zicht over de stad,” zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw.

Gilles Delforge, directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, is verheugd dat “de MSI, die bovendien aan het hoofd staat van grote stadsinrichtingsprojecten, andermaal haar veelzijdigheid ten dienste van het Gewest kan stellen voor de verwezenlijking van openbare voorzieningen met een gewestelijke uitstraling en van zeer uiteenlopende aard. De MSI geeft inderdaad al momenteel vorm aan projecten voor voorzieningen die culturele, media-, hulpdienst-, sport-, academische en sociale-sanitaire functies omvatten. Verschillende van deze projecten bevinden zich ook langs het kanaal.”

“Door de verlenging van de erfpacht zijn voor Abattoir eindelijk de voorwaarden vervuld om de bouw van de Manufakture op te starten. Daarnaast liggen de plannen al klaar om door een innovatief warmtenet de verschillende economische activiteiten en woningen te koppelen, en zo op korte termijn tot een CO2 vrije site te evolueren.” Elke Tiebout, CEO nv Abattoir