Eerste Brusselse publieke openluchtzwembad op Abattoir-site

De Brusselse regering heeft finaal groen licht gegeven aan Rudi Vervoort en Pascal Smet om een zwemcomplex te realiseren op de Abattoir-site in Anderlecht. De Vlaamse regering springt mee in het bad voor de financiering. De Brusselse regering keurde finaal het voorstel van Brussels Minister President Rudi Vervoort en Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet goed om een binnen- en buitenzwembad te realiseren op het dak van het Manufakture-gebouw op de Abattoir-site in Anderlecht.MSI, de Brusselse Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, zal het project nu concretiseren en de uitbatingsmogelijkheden onderzoeken. Vlaanderen springt mee in bad en maakt middelen vrij om het project mee te financieren, dat bevestigt Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur. Voor alle duidelijkheid... het zwembad komt op het dak van de in aanbouw zijnde MANUFAKTURE. Aan de geklasseerde markthal wordt niets gewijzigd

Het kabinet Pascal Smet communiceerde hetvolgende hieromtrent in een persbericht (het volledige persbericht leest u hier) :

Publieke openluchtzwemmogelijkheden zijn al lang een heet hangijzer in Brussel. Een onderwerp dat elke, steeds heter wordende, zomer terugkeert.

In 2005 zetten Pascal Smet, als eerste Brusselse politicus, het openluchtzwemmen op de agenda. In 2006 lanceerde hij een internationale architectuurwedstrijd voor de creatie van een openluchtzwembad in het Beco-dok tegenover de ingang van Tour en Taxis. Dit project werd jammer genoeg ongedaan gemaakt door Smets opvolger in de volgende legislatuur, Brigitte Grouwels.
​De schreeuw van veel Brusselse burgers om een frisse duik te kunnen nemen in openlucht is sindsdien enkel luider geworden. Burgercollectief ‘Pool is Cool’ maakt reeds enkele jaren positieve buzz rond het thema en realiseerde de afgelopen zomers met publieke steun zelfs een tijdelijk openluchtzwembad langs het kanaal in Anderlecht.

De vorming van de Brusselse regering in 2019 was voor Rudi Vervoort en Pascal Smet de uitgelezen kans om de weg naar het eerste publieke openluchtzwembad van Brussel te effenen. In mei 2021 keurde de Brusselse regering het voorstel van Vervoort en Smet goed om een studie te lanceren om de haalbaarheid van een multifunctioneel zwembad (met binnen- en buitenbad) op de site van de slachthuizen in Anderlecht te onderzoeken.

​Deze haalbaarheidsstudie werd toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). De resultaten van deze studie werden in oktober 2021 gepresenteerd aan de Brusselse Regering.
​In februari 2022 verleende het Brussels Gewest de stedenbouwkundige vergunning voor het Manufakture-gebouw op de Abattoir-site in Anderlecht. Het Manufakture-gebouw zal voedingsproducerende en -verwerkende bedrijven huisvesten. In het project werd een structuurversteviging voorzien zodat het gebouw een zwembad op het dak kan dragen. Voor deze verstevigingswerken maakten urban.brussels en de Vlaamse Gemeenschapscommissie respectievelijk 2.127.000 euro en 1.800.000 euro vrij.
​De combinatie van voedingsproducerende en -verwerkende bedrijven en een zwembad is geen toeval. De activiteiten maken gebruik van koelruimtes die veel warmte vrijgeven. Warmte die in de toekomst zal worden gebruikt om een aangename watertemperatuur te creëren.

In april 2022 stelde de raad van bestuur van Abattoir een aannemer aan. De voorbereidende werken aan het Manufakture-project, met structuur die in de toekomst een zwembad kan dragen, zijn intussen opgestart.

Door het plan van aanpak dat werd voorgesteld door Brussels Minister President Rudi Vervoort Rudi Vervoort en Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet goed te keuren zet de Brusselse regering nu finaal het licht op groen voor de realisatie van een openluchtzwembad op het dak van het Manufakture-gebouw.
​MSI zal nu concrete voorbereiding van het zwembad opstarten, zoals de juridische structuur voor ontwikkeling en uitbating en de voorbereiding van de aanbesteding voor de bouw.

 

Ook Vlaanderen springt mee in bad voor de financiering van het project

De Vlaamse regering steunt het project en besliste 3,4 miljoen euro vrij te maken, dat bevestigt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. Met deze middelen zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie een actieve rol kunnen opnemen als partner binnen de ontwikkeling van het publieke zwembad. Deze steun is dus uitstekend nieuws voor de (Nederlandstalige) zwemclubs en het schoolzwemmen.

​De totale kostprijs van het zwembadproject, met binnen- en buitenzwembad, wordt geraamd op 20,2 miljoen euro.

Dit bedrag omvat ook de 2.127.000 euro en de 1.800.000 euro die urban.brussels en het departement sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, beide bevoegdheden van Pascal Smet, reeds vrijmaakten voor de structurele werken die binnenkort aanvangen.

Voor de overige middelen slaan verschillende overheden de handen in elkaar. Waaronder de gemeente Anderlecht die zich opwerpt als partner in het project, aangezien de behoeften voor de omliggende scholen groot zijn.