Grootste architecturale zonnepark van Europa in de maak bij Abattoir

De Brusselse start-up SKYSUN, gespecialiseerd in de financiering van fotovoltaïsche panelen, gaat samen met de nv ABATTOIR een zonnepark installeren met een oppervlakte van meer dan 1,2 hectare op het dak van de emblematische markthal op de site van de Slachthuizen van Anderlecht. Dit project wordt de grootste installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen BIPV* in een stedelijke omgeving in Europa! Lees meer (* Building Integrated Photovoltaics)

De geklasseerde markthal van het slachthuis van Anderlecht krioelde altijd al van het leven maar krijgt er nu een nieuwe functie bij! Dankzij een partnership tussen de beheerder van de site, de nv Abattoir en de investeringsmaatschappij Skysun zal het dak met een oppervlakte van 12.000 vierkante meter ingericht worden met meer dan 5800 fotovoltaïsche modules. De activatie van het dak is het resultaat van een businessmodel van derde-investeerders dat meteen ook de toon zet: het wordt het grootste BIPV project in een stedelijke omgeving in Europa. Het totale vermogen van 1945 kWp zal 1653MWh/jaar produceren, een productie die overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 700 huishoudens.

De markthal dateert van het bouwjaar 1890 en is nog een getuige van de metaalarchitectuur van die periode. Het elegante dakgebinte werd met zink met « staande naad » bedekt. In 1980 werd de volledig versleten bedekking verwijderd en ‘tijdelijk’ vervangen door roofing, ter bescherming van dit monument. 40 jaar later blijkt dit jammer genoeg geen afdoende oplossing. Er treedt immers condensatie op waardoor het geklasseerde gebouw sneller riskeert af te takelen.”  aldus Léopold Coppieters, cofounder van Skysun.

Om de markthal in al haar grandeur te herstellen, en het esthetisch uitzicht van een zinken dak met staande naad na te bootsen, werd in partnerschap met Jean-Didier Steenackers van architectenbureau Sunsoak een geïntegreerd architecturaal concept ontwikkeld, dat tegelijkertijd het probleem van condensatie zal verhelpen. Zonnepanelen zullen in harmonie met de esthetiek van dit patrimonium een oplossing bieden en tegelijk op innovatieve wijze groene stroom leveren in het hart van de stad. Jean-Didier Steenackers, oprichter van Sunsoak « Dit project toont aan dat hernieuwbare energie ook in verstedelijkt gebied een plaats kan vinden en bovendien zeer esthetisch kan zijn. In het kader van het project bij Abattoir des te meer omdat het een geklasseerd monument betreft. Onze voorstellen werden goedgekeurd door een commissie experts bevoegd voor bescherming van architecturaal patrimonium. »

Skysun heeft op basis van dit argument haar project kunnen verdedigen bij de Commissie van Monumenten en Landschappen, en verkreeg recent een bouwvergunning. De renovatie van dit dak zal gebeuren onder toezicht van architect Tars Stevens, die tevens verantwoordelijk is voor de opvolging van het volledige restauratieproject van de markthal. Momenteel is trouwens één van de gevels gedemonteerd en bevinden de verwijderde elementen zich in een atelier voor verdere behandeling. Hiermee is de échte renovatie van het gebouw dus daadwerkelijk van start kunnen gaan.

Elke Tiebout, CEO van Abattoir NV vertelt “Deze samenwerking tussen Skysun en de nv Abattoir leidt tot een win-win-win situatie. Skysun financiert het grootste deel van het project en stelt de groene stroom geproduceerd op het dak van de markthal beschikbaar. Daarnaast valt de financiële last die de renovatie van het dak met zich meebrengt, nog maar voor een beperkt deel op de schouders van Abattoir. Skysun realiseert een duurzame en rendabele investering. Zowel het milieu als de betrokken partners zijn gebaat door dit lange termijn project.”

Skysun heeft zich geassocieerd met AYA Energy om dit project verder te ontwikkelen en heeft deze partner de taak toegewezen om het grote volume aan geproduceerde energie die zal geïnjecteerd worden verder te commercialiseren. Wat dit project ook bijzonder maakt, is dat men deze lokaal geproduceerde groene stroom rechtstreeks verkoopt aan eindgebruikers. Tot nu toe is het eerder gebruikelijk dat het surplus aan geproduceerde stroom in blok verkocht wordt aan een klassieke energieleverancier. De bio-supermarktketen The Barn zal bijvoorbeeld één van de eerste klanten zijn van dit project.

Burgerparticipatie – PROXI-lening

Skysun stelt aan particulieren voor om mee in dit project te investeren via een gemeenschappelijk investeringsplatform. Deze PROXI-lening biedt fiscale voordelen aan de particuliere ontleners onder de vorm van een jaarlijks belastingkrediet dat een interessante opbrengst garandeert. Dit opzet vergroot tegelijk het eigen vermogen van Skysun en schept een band met de burgers rond dit innovatief en duurzaam project. Dit maakt deel uit van de politiek van sociaal ondernemerschap bij Skysun die zich in oktober 2020 aansloot bij de internationale gemeenschap B-Corp, waartoe onder andere ook de groep Danone en Patagonia behoren.

Via deze link klikt u naar deze crowdfunding-campagne. 

Het team van Skysun heeft tot missie om de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Léopold Coppieters bevestigt: « Er bestaan tal van oplossingen om aan de klimaatopwarming reëel iets te doen. Vaak is het zaak om geen nieuwe te bedenken, maar gewoon de bestaande oplossingen te implementeren. Skysun stelt zich tot doel om de toegankelijkheid tot deze oplossingen te faciliteren via een innovatief businessmodel. Wij geloven sterk in een gedecentraliseerd energienetwerk en werken er dagelijks hard aan om dit concreet tot uitvoering te brengen binnen Europa.»