Islamitisch offerfeest op 21 augustus

Op 21 augustus 2018 vieren moslims over heel de wereld 'Aid Al-Adha' of het Offerfeest. Het is een feest van vreugde, verzoening en aandacht voor armen in de samenleving. Tijdens dit feest worden meestal schapen of runderen ritueel geslacht als offer. In Brussel is er slechts één slachthuis, hier in Anderlecht, waar de rituele slachtingen enkel voor professionelen worden georganiseerd. Partikulieren kunnen hier dus niet terecht tijdens het offerfeest. De capaciteit van de slachtlijn is die dagen helemaal opgebruikt. In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië is men in Brussel nog niet tot een consensus gekomen i.v.m. invoeren van een verbod op rituele slachtingen zonder verdoving. We stellen ons terecht ernstige vragen bij de gevolgen van een dergelijk verbod. Lees meer...

In Vlaanderen zal het verbod op rituele slachtingen zonder verdoving ingaan vanaf 1 januari 2019. In Wallonië is dit al van kracht vanaf 1 september dit jaar. In Brussel ligt het thema politiek heel gevoelig en wordt de belissing doorgeschoven naar de volgende regering.  Als uitbater van het enige Brusselse slachthuis stellen wij ons heel wat vragen bij het invoeren van een dergelijk verbod op lokaal niveau. Dit verbod zal ons hard treffen aangezien 30 à 40% van de slachtingen van runderen en schapen ritueel gebeuren. We bedienen immers een grote meerderheid van moslims in de Hoofdstedelijke regio en de metropool rond Brussel. Ook een deel van de slachtingen gebeurt voor de Joodse gemeenschap.

Wat zal het gevolg zijn van het invoeren van een verbod op rituele slachtingen ?

Het antwoord is simpel : aangezien het verbod op ritueel slachten niet op de politieke agenda staat in buurlanden zoals Frankrijk, zal de situatie dramatisch achteruit gaan, in de eerste plaats voor de betrokken dieren die in ons land worden gekweekt. Zij zullen immers verzameld dienen te worden voor transport naar het buitenland. Een eerste transport van de kwekers tot een centraal verzamelpunt dat over de nodige toelatingen beschikt om transport naar het buitenland mogelijk te maken. Nadien volgt een lange rit naar Frankrijk, of erger nog, naar Polen of Roemenië waar men nu al onze klanten probeert te overtuigen om bij hen te slachten! Daarbij gaan tal van manipulaties komen kijken die het welzijn van de dieren niet ten goede zullen komen. Om vervolgens, eens ritueel geslacht zonder verdoving, terug geïmporteerd te worden naar België, mooi verpakt in een cellofaantje met de Halal stempel erop. Heel hypocriet toch ? Dit is dus helemaal geen verbetering op het vlak van dierenwelzijn. Ook op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid is dit nefast. Alle principes van korte voedselketen worden zomaar overboord gegooid. Té gek toch? Bovendien zullen er in de Belgische vee- en vleessector heel wat ondernemers getroffen worden. Deze 'valse concurrentie' gaat in België jobs kosten. We zijn niet tegen het verhogen van het dierenwelzijn in slachtinstallaties, maar dan moet deze regel over heel Europa ingevoerd worden. Europa moet dan sterk genoeg staan om import te verbieden.

Laat ons dan ook verder ritueel slachten voor de plaatselijke bevolking, zoals dit nu ook toegelaten is in Nederland en Duitsland !

In Bruzz.be verscheen op 2/8 een artikel over het offerfeest en de politieke besluitvorming in Brussel. Klik hier om het artikel te lezen.