Nieuwe camera's in slachthuis Anderlecht

Op de uitdrukkelijke vraag van Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets zijn 9 nieuwe camera’s geïnstalleerd in het slachthuis van Anderlecht. Daardoor kan nog strenger worden toegezien op het dierenwelzijn in het slachthuis. Mistoestanden zoals recent in Vlaanderen aan het licht kwamen worden hierdoor hopelijk onmogelijk in Brussel. De beelden worden intern bekeken en kunnen aangewend worden door externe controleurs van Leefmilieu Brussel. Lees het volledige communiqué dat vandaag door het kabinet van Biance Debaets gepubliceerd werd

Volgend op enkele mistoestanden in Vlaamse slachthuizen liet Staatssecretaris Debaets in mei in het slachthuis van Anderlecht – het enige erkende slachthuis in het Brussels gewest – extra maatregelen doorvoeren. Na overleg met de directie van het slachthuis zijn 9 nieuwe camera’s op de slachthuissite in gebruik genomen: 4 in de stallen en 5 in de slachtzone zelf. Ze komen bovenop de zes bestaande camera’s die zich reeds bevinden in de laad- en loszones voor de dieren.

« Ik bedank de directie van het slachthuis van Anderlecht voor de vlotte samenwerking. Zij heeft snel de noodzaak ingezien om extra maatregelen te treffen in het voordeel van het dierenwelzijn », vertelt Bianca Debaets. « Zonder de professionele en correcte houding van het slachthuis in vraag te stellen vond ik het noodzakelijk om alles te doen om uitwassen en mistoestanden in Brussel te voorkomen. Dankzij de extra camera’s beschikken we als overheid over een extra paar ogen om toe te zien op het dierenwelzijn in het slachthuis ».

 

 

De bijkomende camera’s moeten nog worden goedgekeurd door de Privacycommissie. Na die stap kunnen de camerabeelden geraadpleegd worden door de dierenartsen-inspecteurs van de gewestelijke administratie Leefmilieu Brussel. Indien nodig zullen de beelden gebruikt worden als bewijsmateriaal.

« We gebruiken de camerabeelden nu reeds in het kader van een intern controlesysteem. Wanneer de Privacycommissie groen licht geeft, zullen wij de beelden meteen ter beschikking stellen van de gewestelijke inspecteurs. Het is een gedeelde bekommernis met het publiek en de overheid om maximaal te waken over het dierenwelzijn in ons slachthuis. Tevens willen we een signaal geven aan al diegenen die rechtstreeks bij het slachtproces betrokken zijn (groothandelaars, transporteurs, eigen personeel) dat overtredingen tegen dierenwelzijn door ons slachthuis absoluut niet getolereerd worden », vertelt Jan Van Assche, verantwoordelijke voor dierenwelzijn, hygiëne en kwaliteitscontrole in het slachthuis van Anderlecht