Weg met plastiek zakjes

Het Brussels Parlement voerde zopas een debat omtrent het verbod op het gebruik van plastic wegwerpzakjes in het Brusselse Gewest. Met enige fierheid willen wij er meteen bijvermelden dat de aanzet tot dit debat eigenlijk in Anderlecht is begonnen. En kijk, in 2016 is Abattoir als eerste markt in België begonnen met het bannen van de plastic zakjes...

Een tweetal jaren geleden werden wij aangesproken door Schepen van Properheid Elke Roex. De ontelbare zakjes die in de straten ronddwarrelden, vormden een bron van ergernis. Met steun van het Brussels Instituut voor Milieubeheer werd een onderzoek gevoerd naar het gebruik van zakjes op markten.

In 2014 werd een gezamelijke studie uitgevoerd rond gebruiksgewoontes én alternatieven voor het gebruik van plastiek zakjes. De gemeente Sint-Gillis werd hierbij eveneens betrokken. Er was terreinkennis vereist. Niemand minder dan Mohamed Ibrir, verantwoordelijke voor properheid bij Abattoir, zag hierin een enorme opportuniteit om de afvalberg te doen slinken. Op de Parijse markt Saint-Denis vonden we een interessant model van markt zonder zakjes. Eens de studieronde voltooid, werd beslist om de actieradius in eerste instantie te richten op de handelaars, veeleer dan meteen in te zetten op het consumentengedrag. Tot onze eigen verbazing waren ook de marktkramers vragende partij om iets te ondernemen tegen al die zakjes. De aankoop ervan kost hen immers veel geld. In 2015 hebben we al enkele concrete stappen gezet samen met de handelaars. Onder meer door hen te sensibiliseren daalde het gebruik van zakjes. Waar klanten vroeger een zak werd opgedrongen, werden de zakjes nu plots naar de achterwand van de standen verbannen. Uit het zicht en buiten het bereik van de klanten. Het had al meteen impact, maar het kon nog beter.

2016 het échte jaar van de doorbraak !

Sinds januari dit jaar werd het verbod op plastiek zakjes ingevoerd op onze markten. Dit verbod zal geleidelíjk aan ingesteld worden gedurende per categoríe van producten. De voorzíene datum voor het begin van de
deze campagne voor de betrokken producten wordt als volgt gepland :

  • 1 januari 2016 : Planten en brocante
  • 1 februari 2016 : Electro en huíshoudartikelen
  • 1 maart 2016 : Textíel
  • 1 mei 2016 : Droge voeding (koekjes, gedroogd fruit, charcuterie, ...)
  • 1 juli 2016 : Groenten en fruit

Op deze manier tracht Abattoir alvast constructief een steentje bij te dragen tot een propere samenleving en een aanzienlijke vermindering van de afvalberg.

Aan de consument wordt gevraagd om ook actief mee te werken. Herbruikbare boodschappentassen en een boodschappentrolley zijn onmisbaar tijdens uw aankopen op de markt. Tevens zullen wij de eerstvolgende weken een verkoop organiseren van katoenen boodschappen-netjes. Deze nemen weinig plaats in beslag en kunnen makkelijk hergebruikt worden.

Hieronder geven wij nog even een schematisch overzicht van de actie 2016. We danken alvast iedereen voor het begrip én de medewerking !