Zware brand rechtover slachthuis Anderlecht

In de Heyvaertstraat, rechtover de Abattoir, heeft in de nacht van afgelopen zondag op maandag een enorme brand gewoed in een rijhuis. Tot in de late namiddag werden er door de Brusselse brandweer bluswerken verricht. De twee getroffen huizen zouden op instorten staan wat de taak van de brandweer niet vergemakkelijkt. Jammer genoeg vielen er onder onze buren niet alleen veel gewonden maar ook één dode te betreuren. ABATTOIR wil dan ook al haar medeleven betuigen aan de getroffen families en dankt de hulpdiensten voor hun enorme inzet. De straat en dus ook onze hoofdinkom zijn voorlopig afgesloten voor alle verkeer. U vermijdt zolang best de Ropsy Chaudronstraat. De site is momenteel enkel bereikbaar via de Nijverheidskaai 168 (langs het kanaal)